Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on laadittava 3 kk:n kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää perillisasemassa olevat kuolinpesän osakkaat sekä luetteloida kuolleen henkilön ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat vastaista perinnönjakoa ja perintöverotusta varten. Tarvittaessa perunkirjoitukseen voi hakea lisäaikaa ellei tarvittavia selvityksiä saada ajoissa hankituksi tai jos suku on niin laajalle levinnyt ettei tarvittavia katkeamattomia sukuselvityksiä saada hankituksi ajoissa. Perintöoikeuteen liittyy olennaisena osana verosuunnittelu jonka vuoksi myös verolainsäädäntö täytyy hallita.

Mikäli perittävällä oli kuollessaan velkaa, kannattaa ehdottomasti kääntyä asiantuntijan puoleen, jotta vältät henkilökohtaisen velkavastuun.

Perunkirjoituksessa tulee ottaa huomioon:

 1. Kuolinpesän osakkaat päättävät yhdessä kaikista kuolinpesän asioista.
 2. Tarvitset sukuselvityksen, mahdollisen testamentin ja avioehtosopimuksen.
 3. Varaa siis riittävästi aikaa eri asiakirjojen hankkimiseen.

 

Muistilista perunkirjoitukseen – mitä tarvitset perunkirjoitukseen?

 1. Hanki sukuselvitys vainajasta. Sukuselvityksen saat kirkkoherranvirastosta ja/tai maistraatista. Sukuselvitykset on hankittava kaikista paikoista, joissa vainaja on asunut täytettyään 15 vuotta.
 2. Ellei vainajalla ole lapsia tai puolisoa, täytyy yleensä hankkia sukuselvitys edellä mainituilla perusteilla myös vainajan vanhemmista ja mikäli esimerkiksi toinen vanhemmista olisi kuollut. Lisäksi tarvitaan virkatodistukset vainajan sisaruksista. Aiemmin kuolleiden sisarusten katkeamaton sukuselvitys on myös hankittava kuten kohdassa 1.
 3. Virkatodistus eli ns. elää-todistus kaikista perillisistä, ellei elää-tieto näy edellä mainituissa sukuselvityksissä.
 4. Selvitys vainajan varallisuudesta (mikäli jäänyt leskeksi niin myös lesken omaisuudesta vastaavat selvitykset)
 5. Kuolinpäivältä saldotodistukset pankeista.
 6. Luettelointi arvopapereista kuolinpäivältä (todistus)
 7. Selvitys jäsenosuuksista (esim. Osk. Keskimaa, Osk Metsäliitto, todistus tai tiliote )
 8. Asunto-osakkeista isännöitsijäntodistus
 9. Kiinteistöistä kiinteistötunnus sekä omaisuuden verotustiedot (kiinteistöverolaskelma, jossa näkyy rakennukset, rakennusvuosi sekä tontin pinta-ala) lisäksi 2 A tai 2 B –lomakkeet, joista näkyy tilojen metsä –ja peltopinta-alat)
 10. Metsistä metsänhoitoyhdistyksen tila-arviot  (yleensä myös peltojen arviot ellei käytetä verottajan antamaa arvoa )
 11. Irtain omaisuus: aseista aseenkantoluvat sekä kulkuneuvojen rekisteriotteet tai vakuutuskirjaotteet, arvoesineet, taulut, antiikkihuonekalut
 12. Selvitys osuudesta jakamattomaan kuolinpesään (perukirja ainakin)
 13. Veronpalautus tai jälkivero
 14. Henkivakuutus (saldotodistus), lesken henkivakuutuksen takaisinostoarvo kuolinpäivältä
 15. Kuolinpesän saamat avustukset (hautausavustus)
 16. Testamentti ja/tai avioehto
 17. Vainajan velat ja vähennykset (saldotodistus veloista kuolinpäivältä, velkakirja), annetut takaukset (todistus pankista
 18. Osamaksut, muut maksamattomat laskut kuten esim. sähkö-, puhelin-, sairaskulut-, verot (esim. kiinteistövero) ruoka- yms. laskut
 19. Ennakkoperinnöt tai lahjat, selvitykset jos on annettu
 20. Mikäli puoliso on kuollut ennen vainajaa ; puolison perukirja, ja jos on tehty jako ja(tai ositus) niin asiakirjat näistä sekä perintöveropäätös. Jos vainaja oli eronnut, ositussopimus entisen puolison kanssa tai muu todistus osituksen suorittamisesta
 21. Kaikkien kuolinpesän osakkaiden nimet ja osoitteet ja kotipaikat
 22. Perunkirjoituskutsut (mikäli esim. pesänilmoittaja lähettänyt kirjalliset kutsut) Valtakirja, mikäli joku osakas valtuuttanut toisen edustamaan itseään.

Minä voin sopimuksemme ja toimeksiantonne mukaan hankkia em. listassa mainituista selvityksistä kohdat 1-3 sekä valtakirjan nojalla myös pankkien saldotodistukset sekä isännöitsijäntodistukset. Ajantasaiset kiinteistötiedot saan maanmittaustoimiston ylläpitämästä kiinteistöpalvelusta. Kiinteistöjen sekä asuntojen käyvien arvojen määrittämiseen käytetään alan asiantuntijaa, yleensä kiinteistövälittäjää ja metsien sekä peltojen  osalta asiantuntijana toimii metsänhoitoyhdistys. 

Ota yhteyttä, teen perunkirjoitukset Keski-Suomen alueella, sekä Pohjois-Savossa, päätoimipaikkoina Jyväskylä, Hankasalmi, Toivakka, Lievestuore, Laukaa ja Suonenjoki, mutta tarvittaessa tulen myös lähikuntiin.

Hyödyt

 • Alkuneuvottelu sisältyy palkkioon
 • Kotikäynnit
 • Joustava palvelu
 • Vältät riitatilanteet
 • Lainmukaiset asiakirjat

Ota yhteyttä