Valikko Sulje

Testamentti

Henkilön kuoltua hänen omaisuutensa jaetaan lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan. Tätä voi muuttaa tekemällä elinaikanaan testamentin, joka on ainut keino vaikuttaa omaisuutensa jakaantumiseen kuoleman jälkeen.

Testamentti on tehtävä määrämuodossa. Jokaisen testamentin laatijan on tarkasti suunniteltava juuri hänelle itselleen sopiva testamentin muoto. Erilaisia testamenttimääräyksiä on useita, omistus – vai hallintaoikeus testamentti? Testamentin avulla voit turvata aviopuolison aseman, asumisoikeuden yhteisessä asunnossa, lasten aseman, alaikäisten lasten aseman sekä määrätä heille tulevan omaisuuden hoitajan. Uusperheessä voit ohjata omaisuutta myös puolison lapsille. Lisäksi voit huolehtia, että sinulta peritty omaisuus säilyy perillisilläsi heidän mahdollisesta avioerostaan huolimatta.

Milloin kannattaa tehdä testamentti?

  1. kun haluat turvata aviopuolisosi tai lastesi aseman kuolemantapauksessa
  2. kun haluat turvata avopuolisosi asumisoikeuden yhteisesti omistetussa asunnossa
  3. kun haluat, että alaikäisten lasten saamalle omaisuudelle määrätään hoitaja
  4. jos halutaan ohjata uusperheissä myös puolison lapsille omaisuutta
  5. jos olet kiinnostunut perintöverosuunnittelusta
  6. haluat poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä
  7. halutaan, että omaisuus säilyy perillisillä heidän mahdollisesta avioerosta huolimatta
  8. haluat muuttaa aikaisemmin tehtyä testamenttia
  9. haluat ohjata omaisuutta yhteishyödylliseen toimintaan

 

Mitä testamentti määrää?

Testamentilla voidaan määrätä esimerkiksi omaisuuden omistusoikeudesta ja käyttöoikeudesta. Testamentilla voidaan määrätä myös omaisuuden tuotosta.

Erilaiset testamentit

Omistusoikeustestamentti antaa saajalle kaikki omistajan oikeudet. Testamentin saaja voi lahjoittaa ja myydä testamentilla perimänsä omaisuuden tai käyttää omaisuutta velan vakuutena. Testamentin saaja maksaa perintöveroa omistusoikeustestamentin nojalla saamastaan omaisuudesta.

Käyttöoikeustestamentilla (=hallintaoikeustestamentilla) voidaan määrätä omaisuuden omistusoikeus henkilölle siten, että käyttöoikeus jää jollekin toiselle. Käyttöoikeuden haltijalla on oikeus käyttää omaisuutta ja siitä saatavaa tuottoa. Hänellä ei kuitenkaan ole oikeutta määrätä omaisuudesta omistajan tavoin. Omaisuutta ei voi myydä eikä pantata velan vakuudeksi ilman omistajan suostumusta. Omistusoikeudensaaja maksaa perintöveron. Verotuksellisesti käyttöoikeustestamentti on edullinen, sillä käyttöoikeuden arvo vähennetään perittävän omaisuuden arvosta eikä siltä osin makseta perintöveroa. Mitä nuorempi käyttöoikeuden saaja, sitä suurempi verohyöty ! Käyttöoikeuden saaja ei maksa perintöveroa käyttöoikeudestaan.

Mikäli testamentin tekeminen kiinnostaa ja sinulla herää kysymyksiä tai haluat tehdä testamentin, niin ota yhteyttä!

Teen testamentteja Keski-Suomen sekä Pohjois-Savon alueella, myös etänä onnistuu hyvin ja tarvittaessa tulen kotiin toisen todistajan kanssa. Myös käynti hoitopaikassa onnistuu.