Valikko Sulje

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on laadittava 3 kk:n kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää perillisasemassa olevat kuolinpesän osakkaat sekä luetteloida kuolleen henkilön ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat vastaista perinnönjakoa ja perintöverotusta varten. Tarvittaessa perunkirjoitukseen voi hakea lisäaikaa ellei tarvittavia selvityksiä saada ajoissa hankituksi tai jos suku on niin laajalle levinnyt ettei tarvittavia katkeamattomia sukuselvityksiä saada hankituksi ajoissa. Perintöoikeuteen liittyy olennaisena osana verosuunnittelu jonka vuoksi myös verolainsäädäntö täytyy hallita.

Mikäli perittävällä oli kuollessaan velkaa, kannattaa ehdottomasti kääntyä asiantuntijan puoleen, jotta vältät henkilökohtaisen velkavastuun.

Perunkirjoituksessa tulee ottaa huomioon:

 1. Kuolinpesän osakkaat päättävät yhdessä kaikista kuolinpesän asioista.
 2. Tarvitset sukuselvityksen, mahdollisen testamentin ja avioehtosopimuksen.
 3. Varaa siis riittävästi aikaa eri asiakirjojen hankkimiseen.

 

Muistilista perunkirjoitukseen – mitä tarvitset perunkirjoitukseen?

 1. Hanki sukuselvitys vainajasta. Sukuselvityksen saat tilattua vainajan viimeisemmästä seurakunnasta, mikäli hän oli kirjoilla ev.lut seurakunnassa. Muussa tapauksessa sukuselvitys tilataan Digi -ja Väestötietovirastosta tai ortodoksisesta seurakunnasta. Huomioitavaa on, että mikäli vainaja on ollut kirjoilla sekä seurakunnassa että Digi- ja Väestötietovirastossa – on sukuselvitys tilattava molemmista paikoista. Sukuselvitystilaus kannattaa tehdä mahdollisimman pian niiden pitkien toimitusaikojen vuoksi. Esim. Keski-Suomen alueella seurakunnassa kirjoilla olevasta henkilöstä tilataan sukuselvitys Lapuan hiippakunnasta ja Pohjois-Savon alueella Kuopion aluerekisteristä.
 2. Ellei vainajalla ole lapsia tai puolisoa, täytyy yleensä hankkia sukuselvitys edellä mainituilla perusteilla myös vainajan vanhemmista ja mikäli esimerkiksi toinen vanhemmista olisi kuollut. Lisäksi tarvitaan virkatodistukset vainajan sisaruksista. Aiemmin kuolleiden sisarusten katkeamaton sukuselvitys on myös hankittava kuten kohdassa 1.
 3. Elossa olevista osakkaista tarvitaan elossa olotodistukset jonka myöntää Digi- ja Väestötietovirasto. Osakkaan elossa olotieto näkyy myös vainajan sukuselvityksessä mikäli osakas ja vainaja ovat seurakunnassa kirjoilla, silloin tämä tieto riittää. Osakas saa itse helposti tilattu oman elossa olotodistuksen sähköisellä lomakkeella Digi -ja Väestötietovirastosta.
 4. Selvitys vainajan varallisuudesta. Mikäli vainajalta jäi leski, niin myös lesken omaisuudesta vastaavat selvitykset.
 5. Kuolinpäivältä saldotodistukset pankeista. (pankit lähettävät vainajan saldotodistukset vainajan viimeiseen kotiosoitteeseen automaattisesti noin 1 kk:n kuluttua siitä kun kuolintieto on tullut pankille) Lesken saldotodistukset tilattava erikseen.
 6. Luettelointi arvopapereista kuolinpäivältä (todistus)
 7. Selvitys jäsenosuuksista (esim. Osk. Keskimaa, Osk Metsäliitto, todistus tai tiliote )
 8. Asunto-osakkeista isännöitsijäntodistus
 9. Kiinteistöistä kiinteistötunnus sekä omaisuuden verotustiedot (kiinteistöverolaskelma, jossa näkyy rakennukset, rakennusvuosi sekä tontin pinta-ala) lisäksi 2 A tai 2 B –lomakkeet, joista näkyy tilojen metsä –ja peltopinta-alat)
 10. Metsistä metsänhoitoyhdistyksen tila-arviot (yleensä myös peltojen arviot ellei käytetä verottajan antamaa arvoa). Metsänhoitoyhdistys tekee pyydettäessä arviot myös rakennuksista. Mikäli metsän pinta-ala on alle 15 ha, voidaan käyttää myös Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa – mukaisia arvoja. Kts halutessasi lisää vero.fi.perintöverotus (varojen arvostaminen perintö -ja lahjaverotuksessa)
 11. Irtain omaisuus: aseista aseenkantoluvat sekä kulkuneuvojen rekisteriotteet tai vakuutuskirjaotteet, arvoesineet, taulut, antiikkihuonekalut. Autojen, perävaunujen sekä aseiden tämänhetkiset arvot.
 12. Selvitys osuudesta jakamattomaan kuolinpesään. Perukirja sekä selvitys mitä omaisuutta on. Jos kiinteistö, niin kuten kohdassa 9. jos tilivaroja, niin saldotodistus kuten kohdassa 5. jne.
 13. Veronpalautus tai jälkivero
 14. Henkivakuutus (saldotodistus), lesken henkivakuutuksen takaisinostoarvo kuolinpäivältä
 15. Kuolinpesän saamat avustukset (hautausavustus)
 16. Testamentti ja/tai avioehto
 17. Vainajan velat ja vähennykset (saldotodistus veloista kuolinpäivältä, velkakirja), annetut takaukset (todistus pankista
 18. Osamaksut, muut maksamattomat laskut kuten esim. sähkö-, puhelin-, sairaskulut-, verot (esim. kiinteistövero) ruoka- yms. laskut
 19. Ennakkoperinnöt tai lahjat, selvitykset jos on annettu (esim. lahjakirja)
 20. Mikäli puoliso on kuollut ennen vainajaa ; puolison perukirja, ja jos on tehty jako ja(tai ositus) niin asiakirjat näistä sekä perintöveropäätös. Jos vainaja oli eronnut, ositussopimus entisen puolison kanssa tai muu todistus osituksen suorittamisesta
 21. Kaikkien kuolinpesän osakkaiden nimet ja osoitteet ja kotipaikat
 22. Perunkirjoituskutsut (mikäli esim. pesänilmoittaja lähettänyt kirjalliset kutsut) Valtakirja, mikäli joku osakas valtuuttanut toisen edustamaan itseään.

Minä voin sopimuksemme ja toimeksiantonne mukaan hankkia em. listassa mainituista selvityksistä kohdat 1-3 sekä valtakirjan nojalla myös pankkien saldotodistukset sekä isännöitsijäntodistukset. Ajantasaiset kiinteistötiedot saan maanmittaustoimiston ylläpitämästä kiinteistöpalvelusta. Kiinteistöjen sekä asuntojen käyvien arvojen määrittämiseen käytetään alan asiantuntijaa, yleensä kiinteistövälittäjää ja metsien sekä peltojen  osalta asiantuntijana toimii metsänhoitoyhdistys. 

Ota yhteyttä, teen perunkirjoituksia Keski-Suomen alueella sekä Pohjois-Savossa. Myös etänä onnistuu hyvin, mikäli asut muualla.