Valikko Sulje

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jonka avulla voit ennalta varautua esim. sairastumisen aiheuttamaan toimintakyvyttömyyteen. Valtakirjalla voit valtuuttaa haluamasi henkilön/henkilöt huolehtimaan niin taloudellisista kuin itseäsi koskevissa asioissa. Valtakirja astuu voimaan vasta sitten, kun valtakirjan tekijän terveys heikentyy niin, ettei hän enää ole kykenevä hoitamaan omia asioitaan. Edunvalvontavaltakirja on tehtävä määrämuodossa kuten testamenttikin.

Miten edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus eroavat toisistaan ?

Edunvalvontavaltakirjassa henkilö itse etukäteen valtuuttaa haluamansa henkilön sekä määrittelee ne asiat, joita valtuutus koskee. Valtuutusta tehdessään henkilön on oltava oikeustoimikelpoinen. Valtakirja allekirjoitetaan kahden esteettömän todistajan yhtäaikaa läsnäollessa.

Edunvalvonnassa käräjäoikeus tai maistraatti päättää, kuka on edunvalvonnan tarpeessa olevan henkilön edunvalvoja. Edunvalvontavaltuutuksessa valtuutettu henkilö ei tarvitse maistraatin lupaa, ellei valtakirjan tekijä ole asiasta erikseen määrännyt. Valtakirjassa voidaan nimetä lisäksi varavaltuutettu sekä toissijainen valtuutettu siltä varalta, että valtuutettu on tilapäisesti estynyt tai kokonaan estynyt hoitamaan tehtävää tai ei jostakin syystä ota tehtävää vastaan.

Miten ja milloin valtakirja tulee voimaan?

Edunvalvontavaltuutus astuu voimaan vasta sitten, kun valtakirjan tekijä tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan omista asioitaan. Valtuutettu vahvistaa valtakirjan maistraatissa jolloin siitä tulee pätevä. Vahvistusta varten on oltava myös valtakirjan tekijän lääkärintodistus.

Mitä asioita valtakirjan avulla tehdään ?

Edunvalvontavaltakirjan sisältö ratkaisee sen mitä asioita valtuutettu voi valtakirjalla tehdä. Valtakirjassa on määriteltävä asiat joita se koskee.

Kun tarvitset apua edunvalvonta- tai edunvalvontavaltakirja-asioissa niin ota yhteyttä!

3. Autan edunvalvonta-asioissa Keski-Suomen alueella sekä Pohjois-Savossa. Myös etänä onnistuu hyvin, mikäli asut muualla. Lisäksi koti-käynti onnistuu jolloin tulen paikalle ja tarvittaessa toisen todistajan kanssa. Myös käynti hoitopaikassa onnistuu.