Valikko Sulje

Avioerot ja ositukset

Avioero laitetaan vireille käräjäoikeudessa. Avioero-ositus voidaan tehdä avioeron vireillä ollessa. Mikäli kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toisensa omaisuuteen, on omaisuuden osituksen sijasta tehtävä omaisuuden erottelu.

Avioliitto päättyy avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Avioliiton päättyessä tulee tehdä omaisuuden ositus, jossa puolisot tai parisuhteessa elävät kumppanit jakavat omaisuutensa.

Avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla puolisoilla on lain mukaan avio-oikeus kaikkeen toistensa omaisuuteen. Se omaisuus, joka on puolisolla ollut avioliittoon mennessään, kuuluu edelleen hänelle avioliiton solmimisen jälkeenkin. Myös se omaisuus, jonka puoliso avioliiton aikana saa, on hänen omaisuuttaan. Omista veloistaan vastaavat kumpikin puoliso itsenäisesti.

Avio-oikeus tarkoittaa puolison oikeutta toisen puolison omaisuuteen. Se omaisuus, joka jää jäljelle, kun varoista on vähennetty velat, on avio-oikeuden alaista, josta puoliso  on oikeutettu saamaan puolet. Enemmän avio-oikeuden alaista omaisuutta omistava puoliso maksaa tasinkona vähemmän avio-oikeuden alaista omaisuutta omistavalle puolisolle.

Sopimusosituksessa osapuolet sopivat yhdessä kuinka omaisuus ositetaan. Puolisot voivat sopia osituksesta keskenään. Ositus voidaan toimittaa myös toimitusosituksena.  Jos avioliitto on päättynyt toisen puolison kuolemaan, on osituksen osapuolina leski ja kuolleen puolison perilliset. Mikäli vainaja oli kuollessaan avioliitossa, on ositus tehtävä ennen perinnönjakoa. Ositussopimus on laadittava määrämuotoisena asiakirjana, jonka laatimisessa kannattaa käyttää asiantuntijaa. Osituksen tekemiselle ei ole määrätty määräaikaa.

Mikäli osapuolet ovat riitaisia eivätkä pääse sopimukseen osituksesta, voi tuomioistuin hakemuksesta määrätä pesänjakajan toimittamaan ositusta.

Mikäli puolisoilla ei ollut avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, on avioliiton päättyessä toimitettava omaisuuden erottelu. Lisäksi on tilanteita, jolloin osituksen tekemistä voi harkita, kuten esim. tilanteissa;

* perittävän omaisuutta halutaan siirtää lesken tai perillisten nimiin,

* lesken ja kuolinpesän omistussuhteita halutaan selkeyttää,

* halutaan myydä asunto, joka on kuolinpesän omistuksessa

Ota yhteyttä avioeron lähestyessä. Vähennetään turhaa taakkaasi. Pääasiassa teen avioero-osituksia Keski-Suomen alueella sekä Pohjois-Savossa. Tarvittaessa myös etänä onnistuu hyvin.